Bestuur stapt op.

28 september 2021
Aan de leden van ASV Blauw-Wit,
Zoals iedereen kan weten heeft de kantonrechter in juli uitgesproken dat het toenmalige bestuur onrechtmatig wasverkozen en dat het bestuur vanjuli 2020 het rechtmatige bestuur was.
Dit laatste bestuur (verder huidige bestuur) heeft getracht na de uitspraak alle (financiële) stukken boventafel te krijgen. Dat lukte nauwelijks en soms geheel niet. Een deel van de bestuurders uit het onrechtmatige bestuur weigerde stukken aan te leveren, of helderheid te verschaffen. Ook toegang tot de website werd het huidige bestuur geweigerd ondanks het vonnis van de rechter. Het ging zelfs zo ver dat de twee bestuurders die zowel bij het onrechtmatige als huidige bestuur waren betrokken verbaal gedwongen werden informatie
voor hun medebestuurders achter te houden. Over de website konden we pas na twee maanden beschikken maar dat ging niet van harte, tussenkomst van hosting site Strato was noodzakelijk.
Inmiddels was wel gebleken dat de gesprekken die het bestuur eerder in 2020 had gevoerd met de gemeente over mogelijke oplossingen voor de benarde financiële situatie van ASV Blauw-Wit niet waren voortgezet door het onrechtmatige bestuur en erger nog, de schulden zijn door onverantwoord handelen verder opgelopen ín die periode. Gelukkig waren we na juli 2021 wel weer in gesprek geraakt met de gemeente over onze problemen.


Afgelopen week leek er toch een oplossing van de problemen in zicht toen het bestuur werd benaderd om het gesprek aan te gaan en de door hen uitgeroepen bijzondere ledenvergadering op 4 oktoberafte blazen. Dat aanbod heeft het bestuur uiteraard geaccepteerd en toegezegd dat er een voorstel met datum voor het gesprek hun kant op zou komen. Terwijl daar zaterdag
25 september aan werd gewerkt kwam het bericht dat de ‘muiters’ een nieuwewebsite zonder toestemming hadden gecreëerd waarin de leden nog steeds werden opgeroepen deel te nemen aan de bijzondere ledenvergadering op 4 oktober voor het kiezen van hun kandidaten ter aanvulling van het bestuur.
Voor ons is nu de maat vol. Men mag van ons niet vragen samen te werken met mensen die hebben aangetoond alleen voor hun eigen ego bezig te zijn en het belang van de club daarvoor opzij te schurven. Dit in tegenstelling tot de beweringen op “hun” website dat het belang van de vereniging voorop staat (richtlijnen WBTR).
Wij zullen dan ook onze functie per 4 oktober neerleggen nadat wij eerst zowel de gemeente Amsterdam als de KNVB hiervan op de hoogte hebben gesteld.
Hetis helaas niet anders, we hadden wel gewild maar worden door enkelen zwaar gedwarsboomd om op een nette manier een club te besturen zoals het onzes inziens hoort.


Download originele brief: Opzegging bestuurslidmaatschap ASV Blauw-Wit

Geef een antwoord